AboutPL

O nas

Firma Kadar to polski dostawca innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywienia dla potrzeb służb mundurowych oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Oferujemy szeroki wachlarz produktów, w większości “made in Poland”, stosowanych z powodzeniem w wielu krajach. W procesie tworzenia naszych produktów wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia nauki, wiedzę i doświadczenie specjalistów wielu dziedzin, realia rynkowe i środowiskowe oraz uwarunkowania kulturowe lokalizacji, gdzie proponowane przez nas rozwiązania będą potencjalnie wykorzystane, a ich użycie poprzedzone jest serią testów i badań przeprowadzanych w warunkach ekstremalnych.

Naszą siłą jest śledzenie rozwoju, postępu wiedzy oraz inicjowanie i poszukiwanie nowych koncepcji, rozwiązań i metod w zakresie dotyczącym żywienia w sytuacjach braku możliwości korzystania z żywienia sposobem tradycyjnym. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszego personelu proponujemy specyficzne rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach. W ofercie firmy Kadar znajdują się między innymi gotowe zestawy racji żywnościowych, które przeznaczone są do całodobowego wyżywienia:

 • żołnierzy w operacjach realizowanych w warunkach garnizonowych, poligonowych lub wojennych,
 • ludności cywilnej i służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych w przypadku braku możliwości korzystania ze świeżej żywności.

Opracowana przez nas koncepcja żywienia uwzględnia między innymi:

 • częste i nagłe zmiany miejsc stacjonowania wojsk,
 • bardzo krótki czas na przygotowanie i wydanie lub dostarczenie posiłków do pododdziałów,
 • różnorodność warunków terenowo-klimatycznych obszaru operacji,
 • skuteczne zabezpieczenie żywienia pojedynczych żołnierzy lub grup pozbawionych możliwości korzystania z zaplecza logistycznego macierzystych pododdziałów,
 • interoperacyjność działań.

Korzyści wynikające ze stosowania produktów z naszej oferty to:

 • zabezpieczenie potrzeb żołnierzy pod względem energetyczno-odżywczym w każdych warunkach klimatycznych i terenowych,
 • prostota przygotowania posiłków sprowadzająca się jedynie do podgrzania produktów wchodzących w skład racji,
 • różnorodność metod podgrzewania posiłków zapewniająca skuteczność przeprowadzenia tej czynności w zależności od dostępnego wyposażenia,
 • optymalizacja czasu, sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia wyżywienia szczególnie w warunkach polowych.

Właściwości te powodują, że proponowane przez naszą firmę rozwiązania zapewniają mobilność, interoperacyjność, samodzielność i niezależność logistyczną. Kierujemy się zasadą, że o powodzeniu decyduje nie tylko ilość, ale także jakość użytych środków, a przede wszystkim nowoczesne metody ich użycia.

Powyższe osiągnięcia możliwe są przede wszystkim dzięki pracy profesjonalnego personelu, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne umiejętności oraz stopnie naukowe. Znajomość zagadnień związanych z jakością zdrowotną i handlową żywności, zarządzania systemami jakości oraz działalnością badawczą oraz bogate doświadczenie zawodowe pozwala skutecznie realizować kolejne prace polegające na projektowaniu i rozwoju sprzętu i żywności niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach, jak również promować te rozwiązania na rynkach światowych.

Nasz Zespół

Właściciel

Darek

Właściciel
 • 2016 Stopień naukowy doktora (tytuł pracy „System żywienia Wojsk Lądowych RP w przyszłych operacjach”)

  2015  Szkolenie: Odpowiedzialność kierownictwa wpływająca na działalność laboratorium

  2014  Szkolenie: Narzędzia statystyczne w laboratorium, sterowanie jakością badań

  2013  Szkolenie: Praktyczne zastosowanie metod analizy sensorycznej w bieżącej ocenie i doskonaleniu produktów spożywczych

  2012  Szkolenie: Warsztaty z zakresu poświadczania autentyczności środków spożywczych

  2012  Szkolenie: Wymagania AQAP w kontraktach dla resortu MON

  2011 Studia podyplomowe w Instytucie Żywienia i Żywności w Warszawie kierunek poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka

  2010  Szkolenie: Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium

  2009  Szkolenie: Ocena jakości mięsa i przetworów

  2008  Szkolenie: Auditor wewnętrzny w laboratorium

  2008  Szkolenie: Rola i zadania kierownictwa technicznego we wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania w laboratorium

  2007  Szkolenie: System zarządzania jakością  w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025

  2005  Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek zamówienia publiczne

  2004  I stopień język angielski

  2002  Kurs III stopień  język francuski

  1998  Studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunek wycena nieruchomości

  1997  Kurs II stopień  język francuski

  1996 Kurs I stopień  język francuski

  1995  Kurs Przeszkolenia Specjalistycznego – kierunek żywnościowy

  1993  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister ekonomii

  1991  Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich – kierunek – wojskowe żywienie zbiorowe

 • 2017 Założenie firmy Kadar

  2010 – 2016 Zastępca Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej Warszawa

  2007 – 2010 Kierownik Pracowni Żywienia i Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie

  2002 -2007  Szef Służby Żywnościowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

  1998 – 2002 Kierownik Sekcji Żywnościowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

  1995 – 1998 Starszy Oficer Sekcji Materiałowej 13BZ Czarne;

  1991 – 1995 Dowódca plutonu zaopatrzenia 1 bcz, 6pz Wałcz;

 • 2017 podpułkownik rezerwy

  2010 podpułkownik

  2007 major

  1998 kapitan

  1994 porucznik

  1991 podporucznik

Manager ds. jakości, technolog

Karolina

Manager ds. jakości, technolog
 • Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwa Żywności na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła Studia podyplomowe „Systemy Zarządzania Jakością” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Poradnictwo dietetyczne i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

  Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie technologii produkcji żywności, prowadzeniu projektów tworzenia i wdrażania nowych produktów.

  Jest specjalistą w zakresie systemów zarządzania i bezpieczeństwa żywności.

Specjalista ds. żywności i żywienia

Bartek

Specjalista ds. żywności i żywienia
 • Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Posiada doświadczenie zawodowe, związane z prowadzeniem prac badawczo-naukowych oraz wdrożeniowych, mających na celu poprawę sposobu żywienia oraz wiedzy żywieniowej wśród żołnierzy, nabyte podczas pracy w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej.

  Doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z zakresu oceny wydatku energetycznego i sposobu żywienia wśród personelu wojskowego.  

Współpraca

Wymagana jakość i bezpieczeństwo produktów są konieczne do skutecznego wprowadzenia produktów żywnościowych do obrotu, zarówno na rynku cywilnym, jak i wojskowym. W tym celu produkty oferowane przez firmę Kadar przechodzą wieloetapowy zestaw testów i badań.

Jakość i standardy naszych badań gwarantuje współpraca z Laboratorium JARS. Firma JARS specjalizuje się m.in. w badaniach żywności i pasz w wielu obszarach, obejmujących m.in. oceny bezpieczeństwa i jakości produktów, dodatki do żywności, badania przechowalnicze żywności, wartość odżywczą.

Laboratoria JARS posiadają Certyfikację Systemu Jakości wg AQAP 2130, pozwalającą wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. Dokument AQAP 2130 dotyczy wymagań jakościowych dla dostaw do  instytucji wojskowych. Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

Innym istotnym dokumentem jest Certyfikat akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej, potwierdzający kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ponadto firma JARS zajmuje się badaniami technicznymi akcesoriów, takich jak: sztućce, kubki, tace jednorazowe oraz podgrzewacze do żywności.

Zakresy badań akcesoriów obejmują sprawdzenie wymagań konstrukcyjnych (kształty i wymiary),  wymagań użytkowych (sprawdzenie odporności termicznej i wytrzymałości) oraz odporności na wysoką temperaturę i izolacyjności cieplnej.

Zakres badań podgrzewaczy, w zależności od jego rodzaju obejmuje sprawdzenie kompletności zestawu do podgrzewania, wymagań użytkowych (skuteczność grzania, wytrzymałość elementów na obciążenia), sprawdzenie wymagań fizykochemicznych (składu mieszaniny reakcyjnej lub tabletki paliwa, zapach), pakowania i znakowania opakowań jednostkowych.

JARS oferuje także szeroki zakres szkoleń, konsultacji i weryfikacji z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i jakości żywności, analiz laboratoryjnych, analiz sensorycznych.

Więcej informacji o kompleksowej ofercie JARS w obszarach żywności, produktów kosmetycznych oraz ochrony środowiska znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Partnera – www.jars.pl.