Szkolenia

KADAR posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązań dedykowanych sektorowi obronnemu i bezpieczeństwa.

Szkolenia te mają na celu umożliwienie Klientom oferowania produktów i usług na rynek wojskowy.

Ofertę szkoleń dostosowujemy do oczekiwań klientów i zmieniających się przepisów prawa.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  • Szkolenie pracowników Klienta z zakresu nowych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i jakościowych,
  • Szkolenie w zakresie wdrażania i funkcjonowania FOOD DEFENCE, FOOD FRAUD oraz Kultury Bezpieczeństwa Żywności,
  • Szkolenie w zakresie możliwości pozyskiwania niezbędnych certyfikatów i pozwoleń oraz rejestracji w celu
    ubiegania się Klienta o kontrakty dla wojsk USA, NATO oraz ONZ,
  • Szkolenia z zakresu prawidłowości kierowania próbek do badań laboratoryjnych, zasad wykonywania badań,
    interpretowania wyników oraz przeprowadzania procesu odwoławczego.
the military 2536694_1920