Co robimy

Co robimy?

Kadar Poland Sp. z o.o. jest firmą doradczą w zakresie tworzenia i implementacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywienia na potrzeby służb mundurowych (w warunkach garnizonowych, poligonowych i wojennych) oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych).

Kadar tworząc ofertę, współpracuje z wieloma producentami oraz dystrybutorami produktów żywnościowych, a także sprzętu. Nasi partnerzy to firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne.
W procesie doboru asortymentu stanowiącego o portfolio firmy kierujemy się kilkoma fundamentalnymi elementami: wiedzą i doświadczeniem specjalistów i naukowców wielu dziedzin, realiami rynkowymi i środowiskowymi oraz uwarunkowaniami kulturowymi lokalizacji, gdzie proponowane przez nas rozwiązania będą potencjalnie wykorzystane.

W codziennej pracy śledzimy rozwój oraz postęp wiedzy oraz inicjujemy i poszukujemy nowych koncepcji, rozwiązań i metod w zakresie dotyczącym żywienia w sytuacjach braku możliwości korzystania z żywienia sposobem tradycyjnym.

Powyższe działania powodują, że proponowane przez Kadar rozwiązania zapewniają mobilność, interoperacyjność, samodzielność i niezależność logistyczną. Kierujemy się zasadą, że o powodzeniu decyduje nie tylko ilość, ale także jakość użytych środków, a przede wszystkim nowoczesne metody ich użycia.