O nas

Zespół działający w strukturach Kadar Poland Sp. z o.o. tworzą osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne umiejętności w zakresie jakości zdrowotnej i handlowej żywności, zarządzania systemami jakości oraz działalnością badawczo-rozwojową.

Bogate doświadczenie zawodowe zespołu pozwala skutecznie realizować kolejne prace polegające na projektowaniu i rozwoju produktów żywnościowych oraz sprzętu, niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach, jak również promować te rozwiązania na rynkach światowych.