O nas

Firma Kadar to polski dostawca innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywienia dla potrzeb służb mundurowych oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Oferujemy szeroki wachlarz produktów, w większości “made in Poland”, stosowanych z powodzeniem w wielu krajach. W procesie tworzenia naszych produktów wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia nauki, wiedzę i doświadczenie specjalistów wielu dziedzin, realia rynkowe i środowiskowe oraz uwarunkowania kulturowe lokalizacji, gdzie proponowane przez nas rozwiązania będą potencjalnie wykorzystane, a ich użycie poprzedzone jest serią testów i badań przeprowadzanych w warunkach ekstremalnych.

Naszą siłą jest śledzenie rozwoju, postępu wiedzy oraz inicjowanie i poszukiwanie nowych koncepcji, rozwiązań i metod w zakresie dotyczącym żywienia w sytuacjach braku możliwości korzystania z żywienia sposobem tradycyjnym. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszego personelu proponujemy specyficzne rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach. W ofercie firmy Kadar znajdują się między innymi gotowe zestawy racji żywnościowych, które przeznaczone są do całodobowego wyżywienia:

 • żołnierzy w operacjach realizowanych w warunkach garnizonowych, poligonowych lub wojennych,
 • ludności cywilnej i służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych w przypadku braku możliwości korzystania ze świeżej żywności.

Opracowana przez nas koncepcja żywienia uwzględnia między innymi:

 • częste i nagłe zmiany miejsc stacjonowania wojsk,
 • bardzo krótki czas na przygotowanie i wydanie lub dostarczenie posiłków do pododdziałów,
 • różnorodność warunków terenowo-klimatycznych obszaru operacji,
 • skuteczne zabezpieczenie żywienia pojedynczych żołnierzy lub grup pozbawionych możliwości korzystania z zaplecza logistycznego macierzystych pododdziałów,
 • interoperacyjność działań.

Korzyści wynikające ze stosowania produktów z naszej oferty to:

 • zabezpieczenie potrzeb żołnierzy pod względem energetyczno-odżywczym w każdych warunkach klimatycznych i terenowych,
 • prostota przygotowania posiłków sprowadzająca się jedynie do podgrzania produktów wchodzących w skład racji,
 • różnorodność metod podgrzewania posiłków zapewniająca skuteczność przeprowadzenia tej czynności w zależności od dostępnego wyposażenia,
 • optymalizacja czasu, sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia wyżywienia szczególnie w warunkach polowych.

Właściwości te powodują, że proponowane przez naszą firmę rozwiązania zapewniają mobilność, interoperacyjność, samodzielność i niezależność logistyczną. Kierujemy się zasadą, że o powodzeniu decyduje nie tylko ilość, ale także jakość użytych środków, a przede wszystkim nowoczesne metody ich użycia.

Powyższe osiągnięcia możliwe są przede wszystkim dzięki pracy profesjonalnego personelu, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne umiejętności oraz stopnie naukowe. Znajomość zagadnień związanych z jakością zdrowotną i handlową żywności, zarządzania systemami jakości oraz działalnością badawczą oraz bogate doświadczenie zawodowe pozwala skutecznie realizować kolejne prace polegające na projektowaniu i rozwoju sprzętu i żywności niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach, jak również promować te rozwiązania na rynkach światowych.

Nasz Zespół

Prezes Zarządu

Karolina Jamka

Prezes Zarządu
 • Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwa Żywności na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Również absolwentka studiów podyplomowych „Systemy Zarządzania Jakością” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Poradnictwo dietetyczne i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

  Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie technologii produkcji żywności, w prowadzeniu projektów tworzenia i wdrażania nowych produktów oraz oceny sensorycznej żywności.

  Specjalistka w zakresie systemów zarządzania i bezpieczeństwa żywności (w tym AQAP). Sprawuje nadzór jakościowy nad produkcją strategicznych asortymentów.

Wspólnik

Dariusz Spychała

Wspólnik
 • Adiunkt Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na kierunku Wojskowe Żywienie Zbiorowe oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ekonomia. Ponadto absolwent licznych studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Żywności i Żywienia. Podczas służby wojskowej związany m.in. z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej, w którym pełnił funkcję Kierownika Pracowni Żywienia i Żywności, a następnie Zastępcy Komendanta. Autor wielu publikacji w obszarze żywności i żywienia wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania racji żywnościowych.

partnerzy

Jakość i standardy naszych badań gwarantuje współpraca z Laboratorium GBA POLSKA.

GBA POLSKA od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych żywności, środowiska i kosmetyków.
Od 2021 r. jest częścią GBA Group, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.

GBA POLSKA specjalizuje się m.in. w wieloaspektowych badaniach żywności i pasz, obejmujących m.in. oceny bezpieczeństwa i jakości produktów, badania wartości odżywczej, przechowalnicze, dodatków do żywności.
GBA POLSKA posiada certyfikat akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej. Potwierdza on kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności określonych wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
GBA POLSKA posiada również certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami NATO-wskiej publikacji AQAP 2110:2016. Dzięki temu może wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.
Ponadto GBA POLSKA zajmuje się badaniami technicznymi akcesoriów, takich jak: sztućce, kubki, tace jednorazowe, miski, talerze oraz podgrzewacze do żywności.
Zakresy badań akcesoriów obejmują m.in. sprawdzenie wymagań konstrukcyjnych (kształty i wymiary), wymagań użytkowych (sprawdzenie odporności termicznej i wytrzymałości) oraz odporności na wysoką temperaturę i izolacyjności cieplnej.
Zakres badań podgrzewaczy, w zależności od jego rodzaju obejmuje sprawdzenie kompletności zestawu do podgrzewania, wymagań użytkowych (skuteczność grzania, wytrzymałość elementów na obciążenia), sprawdzenie wymagań fizykochemicznych (składu mieszaniny reakcyjnej lub tabletki paliwa, zapach), pakowania i znakowania opakowań jednostkowych.
GBA POLSKA oferuje także szeroki zakres szkoleń, konsultacji i weryfikacji z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i jakości żywności, analiz laboratoryjnych, analiz sensorycznych.
Więcej informacji o kompleksowej ofercie GBA POLSKA w obszarach żywności, produktów kosmetycznych, ochrony środowiska oraz doświadczalnictwa polowego produktów pestycydowych znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Partnera – www.gba-polska.pl

z kim pracujemy

Rozwój produktu

Bartosz Bertrandt

Rozwój produktu
 • Właściciel firmy Amber Nutrition. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych m.in. z zakresu żywienia i wydatku energetycznego wśród personelu wojskowego.
  Posiada doświadczenie zawodowe, związane z prowadzeniem prac badawczo-naukowych oraz wdrożeniowych, nabyte podczas pracy w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej.
  Z firmą KADAR współpracuje w zakresie rozwoju produktów żywnościowych, w tym oceny sensorycznej oraz systemów żywienia na potrzeby służb mundurowych.

Systemy grzewcze, 
akcesoria ekologiczne

Maciej Goździk

Systemy grzewcze, akcesoria ekologiczne
 • Właściciel firmy Nelke, specjalizującej się w systemach grzewczych dla potrzeb służb mundurowych. Ostatnie 8 lat pracy zawodowej to praca przy innowacyjnych podgrzewaczach – zarówno płomieniowych, jak i bezpłomieniowych, które obecnie znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych RP.
  Innym projektem, realizowanym przez firmę we współpracy z innymi podmiotami, jest opracowanie szeroko rozumianych biodegradowalnych opakowań, mogących znaleźć zastosowanie m.in. w przy projektowaniu wojskowych racji żywnościowych.

Tłumaczenia, public-relations

Wioletta Fabrycka

Tłumaczenia, public-relations
 • Frankofilka i frankofonka, absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania na SGH.
  Mimo iż od 20 lat związana jest głównie z branżą budowlaną i nieruchomości (praca dla dużych firm francuskich w Polsce), to nadal z zamiłowaniem występuje w roli tłumaczki języka francuskiego a też, w wyjątkowych sytuacjach, lektorki języka francuskiego dla Polaków i polskiego dla cudzoziemców.
  Z firmą KADAR współpracuje od 2017 roku, wspierając ją w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z francuskiego i okazjonalnie angielskiego, prowadząc korespondencję z zagranicznymi kontrahentami, przygotowując w różnych językach materiały marketingowe firmy i specyfikacje produktów spożywczych / racji żywnościowych oraz uczestnicząc w targach w Polsce i za granicą.

Systemy zarządzania jakością

Jan Piotrowski

Systemy zarządzania jakością
 • Właściciel firmy QMS Support. Były żołnierz zawodowy, absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w zakresie funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami natowskich publikacji AQAP. Przygotowuje firmy do realizacji kontraktów dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, członków NATO. Buduje odpowiednią świadomość w organizacjach, aby były gotowe do współpracy z wymagającym odbiorcą wojskowym oraz unikały błędów w skomplikowanym łańcuchu dostaw sprzętu wojskowego. Prowadzi również audyty celem określenia stopnia przygotowania organizacji do realizacji kontraktów wojskowych i współpracy z Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi.