O nas

Firma Kadar to polski dostawca innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywienia dla potrzeb służb mundurowych oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Oferujemy szeroki wachlarz produktów, w większości “made in Poland”, stosowanych z powodzeniem w wielu krajach. W procesie tworzenia naszych produktów wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia nauki, wiedzę i doświadczenie specjalistów wielu dziedzin, realia rynkowe i środowiskowe oraz uwarunkowania kulturowe lokalizacji, gdzie proponowane przez nas rozwiązania będą potencjalnie wykorzystane, a ich użycie poprzedzone jest serią testów i badań przeprowadzanych w warunkach ekstremalnych.

Naszą siłą jest śledzenie rozwoju, postępu wiedzy oraz inicjowanie i poszukiwanie nowych koncepcji, rozwiązań i metod w zakresie dotyczącym żywienia w sytuacjach braku możliwości korzystania z żywienia sposobem tradycyjnym. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszego personelu proponujemy specyficzne rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach. W ofercie firmy Kadar znajdują się między innymi gotowe zestawy racji żywnościowych, które przeznaczone są do całodobowego wyżywienia:

 • żołnierzy w operacjach realizowanych w warunkach garnizonowych, poligonowych lub wojennych,
 • ludności cywilnej i służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych w przypadku braku możliwości korzystania ze świeżej żywności.

Opracowana przez nas koncepcja żywienia uwzględnia między innymi:

 • częste i nagłe zmiany miejsc stacjonowania wojsk,
 • bardzo krótki czas na przygotowanie i wydanie lub dostarczenie posiłków do pododdziałów,
 • różnorodność warunków terenowo-klimatycznych obszaru operacji,
 • skuteczne zabezpieczenie żywienia pojedynczych żołnierzy lub grup pozbawionych możliwości korzystania z zaplecza logistycznego macierzystych pododdziałów,
 • interoperacyjność działań.

Korzyści wynikające ze stosowania produktów z naszej oferty to:

 • zabezpieczenie potrzeb żołnierzy pod względem energetyczno-odżywczym w każdych warunkach klimatycznych i terenowych,
 • prostota przygotowania posiłków sprowadzająca się jedynie do podgrzania produktów wchodzących w skład racji,
 • różnorodność metod podgrzewania posiłków zapewniająca skuteczność przeprowadzenia tej czynności w zależności od dostępnego wyposażenia,
 • optymalizacja czasu, sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia wyżywienia szczególnie w warunkach polowych.

Właściwości te powodują, że proponowane przez naszą firmę rozwiązania zapewniają mobilność, interoperacyjność, samodzielność i niezależność logistyczną. Kierujemy się zasadą, że o powodzeniu decyduje nie tylko ilość, ale także jakość użytych środków, a przede wszystkim nowoczesne metody ich użycia.

Powyższe osiągnięcia możliwe są przede wszystkim dzięki pracy profesjonalnego personelu, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne umiejętności oraz stopnie naukowe. Znajomość zagadnień związanych z jakością zdrowotną i handlową żywności, zarządzania systemami jakości oraz działalnością badawczą oraz bogate doświadczenie zawodowe pozwala skutecznie realizować kolejne prace polegające na projektowaniu i rozwoju sprzętu i żywności niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu żywienia w różnorodnych uwarunkowaniach, jak również promować te rozwiązania na rynkach światowych.

Nasz Zespół

Prezes Zarządu

Karolina Jamka

Prezes Zarządu
 • Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwa Żywności na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Również absolwentka studiów podyplomowych „Systemy Zarządzania Jakością” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Poradnictwo dietetyczne i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

  Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie technologii produkcji żywności, w prowadzeniu projektów tworzenia i wdrażania nowych produktów oraz oceny sensorycznej żywności.

  Specjalistka w zakresie systemów zarządzania i bezpieczeństwa żywności (w tym AQAP). Sprawuje nadzór jakościowy nad produkcją strategicznych asortymentów.

Wspólnik

Dariusz Spychała

Wspólnik
 • Adiunkt Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na kierunku Wojskowe Żywienie Zbiorowe oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ekonomia. Ponadto absolwent licznych studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Żywności i Żywienia. Podczas służby wojskowej związany m.in. z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej, w którym pełnił funkcję Kierownika Pracowni Żywienia i Żywności, a następnie Zastępcy Komendanta. Autor wielu publikacji w obszarze żywności i żywienia wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania racji żywnościowych.

partnerzy

Wymagana jakość i bezpieczeństwo produktów są konieczne do skutecznego wprowadzenia produktów żywnościowych do obrotu, zarówno na rynku cywilnym, jak i wojskowym. W tym celu produkty oferowane przez firmę Kadar przechodzą wieloetapowy zestaw testów i badań.

Jakość i standardy naszych badań gwarantuje współpraca z Laboratorium JARS. Firma JARS specjalizuje się m.in. w badaniach żywności i pasz w wielu obszarach, obejmujących m.in. oceny bezpieczeństwa i jakości produktów, dodatki do żywności, badania przechowalnicze żywności, wartość odżywczą.

Laboratoria JARS posiadają Certyfikację Systemu Jakości wg AQAP 2130, pozwalającą wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. Dokument AQAP 2130 dotyczy wymagań jakościowych dla dostaw do  instytucji wojskowych. Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

Innym istotnym dokumentem jest Certyfikat akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej, potwierdzający kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ponadto firma JARS zajmuje się badaniami technicznymi akcesoriów, takich jak: sztućce, kubki, tace jednorazowe oraz podgrzewacze do żywności.

Zakresy badań akcesoriów obejmują sprawdzenie wymagań konstrukcyjnych (kształty i wymiary),  wymagań użytkowych (sprawdzenie odporności termicznej i wytrzymałości) oraz odporności na wysoką temperaturę i izolacyjności cieplnej.

Zakres badań podgrzewaczy, w zależności od jego rodzaju obejmuje sprawdzenie kompletności zestawu do podgrzewania, wymagań użytkowych (skuteczność grzania, wytrzymałość elementów na obciążenia), sprawdzenie wymagań fizykochemicznych (składu mieszaniny reakcyjnej lub tabletki paliwa, zapach), pakowania i znakowania opakowań jednostkowych.

JARS oferuje także szeroki zakres szkoleń, konsultacji i weryfikacji z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i jakości żywności, analiz laboratoryjnych, analiz sensorycznych.

Więcej informacji o kompleksowej ofercie JARS w obszarach żywności, produktów kosmetycznych oraz ochrony środowiska znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Partnera – www.jars.pl.

z kim pracujemy

Rozwój produktu

Bartosz Bertrandt

Rozwój produktu
 • Właściciel firmy Amber Nutrition. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych m.in. z zakresu żywienia i wydatku energetycznego wśród personelu wojskowego.
  Posiada doświadczenie zawodowe, związane z prowadzeniem prac badawczo-naukowych oraz wdrożeniowych, nabyte podczas pracy w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej.
  Z firmą KADAR współpracuje w zakresie rozwoju produktów żywnościowych, w tym oceny sensorycznej oraz systemów żywienia na potrzeby służb mundurowych.

Systemy grzewcze, 
akcesoria ekologiczne

Maciej Goździk

Systemy grzewcze, akcesoria ekologiczne
 • Właściciel firmy Nelke, specjalizującej się w systemach grzewczych dla potrzeb służb mundurowych. Ostatnie 8 lat pracy zawodowej to praca przy innowacyjnych podgrzewaczach – zarówno płomieniowych, jak i bezpłomieniowych, które obecnie znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych RP.
  Innym projektem, realizowanym przez firmę we współpracy z innymi podmiotami, jest opracowanie szeroko rozumianych biodegradowalnych opakowań, mogących znaleźć zastosowanie m.in. w przy projektowaniu wojskowych racji żywnościowych.

Tłumaczenia, public-relations

Wioletta Fabrycka

Tłumaczenia, public-relations
 • Frankofilka i frankofonka, absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania na SGH.
  Mimo iż od 20 lat związana jest głównie z branżą budowlaną i nieruchomości (praca dla dużych firm francuskich w Polsce), to nadal z zamiłowaniem występuje w roli tłumaczki języka francuskiego a też, w wyjątkowych sytuacjach, lektorki języka francuskiego dla Polaków i polskiego dla cudzoziemców.
  Z firmą KADAR współpracuje od 2017 roku, wspierając ją w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z francuskiego i okazjonalnie angielskiego, prowadząc korespondencję z zagranicznymi kontrahentami, przygotowując w różnych językach materiały marketingowe firmy i specyfikacje produktów spożywczych / racji żywnościowych oraz uczestnicząc w targach w Polsce i za granicą.

Systemy zarządzania jakością

Jan Piotrowski

Systemy zarządzania jakością
 • Właściciel firmy QMS Support. Były żołnierz zawodowy, absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w zakresie funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami natowskich publikacji AQAP. Przygotowuje firmy do realizacji kontraktów dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, członków NATO. Buduje odpowiednią świadomość w organizacjach, aby były gotowe do współpracy z wymagającym odbiorcą wojskowym oraz unikały błędów w skomplikowanym łańcuchu dostaw sprzętu wojskowego. Prowadzi również audyty celem określenia stopnia przygotowania organizacji do realizacji kontraktów wojskowych i współpracy z Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi.